OKS LogoOKS Spezialschmierstoffe GmbH


Nawigacja meta

 
 
Wybierz temat
Szukaj
 
Tools:
  • drukuj

Warunki użytkowania i deklaracja ochrony danych

Poniższe informacje prawne regulują sposób korzystania z naszej oferty internetowej. Korzystając z naszej oferty internetowej, wyrażasz automatycznie zgodę na te warunki w ich aktualnej wersji.

1) Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści:

Firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH zestawiła zawartość tych stron internetowych z dużą starannością. Mimo to OKS Spezialschmierstoffe GmbH nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność informacji na tych stronach oraz za wolną od zakłóceń możliwość dostępu do tych stron w każdej chwili. Te strony to niewiążąca oferta informacyjna firmy OKS Spezialschmierstoffe GmbH, która nawet bez wcześniejszego informowania o tym może w każdej chwili zostać zmieniona, uzupełniona lub usunięta. Dotyczy to także treści udostępnionych do pobierania. W przypadku korzystania z oferty internetowej z innych miejsc użytkownik jest sam zobowiązany do przestrzegania zgodności korzystania z serwisu z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.

2) Nie przejmujemy odpowiedzialności za odsyłacze:

Firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani za dostępność, ani za treści stron internetowych osób trzecich, do których odsyłacze (hiperłącza) znajdują się w naszym serwisie. Dotyczy to zarówno treści, które znajdowały się tam w chwili podawania odsyłaczy, jak i późniejszych zmian stron internetowych osób trzecich. Wyraźnie oświadczamy, że w chwili podawania odsyłaczy na powołanych stronach nie były widoczne żadne nielegalne treści.

3) Nie podajemy informacji o właściwościach i gwarancji:

Informacje na naszych stronach internetowych nie zawierają informacji o właściwościach produktów lub usług i nie stanowią podstaw do gwarancji, przyrzeczenia lub odpowiedzialności ze strony firmy OKS Spezialschmierstoffe GmbH – ani w formie wyraźnej, ani milczącej. Te informacje mogą być w każdej chwili i bez uprzedzenia zmieniane, uzupełniane lub usuwane.

4) Ochrona danych:

Podczas korzystania nie następuje rejestracja żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika. W przypadku dobrowolnego udostępnienia danych osobowych są one wykorzystywane przez nas wyłącznie do uzgodnionego celu. Informacje są przez nas zapisywane, przetwarzane i przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

5) Cookies (ciasteczka):

W zależności od ustawień przeglądarki możliwe jest, że nastąpi automatyczne zapisanie informacji na Twoim komputerze w postaci tzw. "Cookies" (ciasteczek). Należy odpowiednio dostosować te ustawienia, jeżeli zapisywanie jest niepożądane.

6) Prawa autorskie:

Przyjmij do wiadomości ew. występujące informacje o prawach autorskich. Ta uwaga dotyczy również dokumentów udostępnionych do pobierania.

7) Ograniczenie korzystania:

Zabrania się wszelkiego korzystania, które narusza przepisy ustawowe lub prawa osób trzecich. Na wypadek nieprzestrzegania tego wymagania zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do naszej witryny internetowej.

  
Ochrona danych
Ochrona i bezpieczeństwo danych

Cieszymy się z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Twojego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Chcemy zapewnić Ci dobre samopoczucie i bezpieczeństwo podczas wizyty na naszych stronach internetowych. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych kraju, w którym ma swoją siedzibę odpowiedzialna instytucja. To oświadczenie dotyczące ochrony danych dotyczy wyłącznie stron internetowych firmy OKS Spezialschmierstoffe GmbH i nie obowiązuje dla stron połączonych ewentualnymi odsyłaczami.

Wskazówka dot. ochrony danych

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. związanej z analizą Internetu ("Google"). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Twoim wykorzystywaniu tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Twój adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskiej Strefie Ekonomicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy Twojego korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje powiązany z innymi danymi firmy Google. Możesz uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie nastawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez Cookie danych odnoszących się do Twojego korzystania z witryny (włącznie z Twoim adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) Plugin przeglądarki.

Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl wzgl. pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że w tej witrynie Google Analytics został poszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe standardowo zapisują Twój adres IP, przydzielony przez dostawcę usług internetowych, lub adres IP Twojego serwera Proxy oraz odwiedzane u nas strony. Ponadto rejestrowany jest czas trwania i data wizyty. Pobrane w tym czasie dane służą wyłącznie do celów statystycznych i nie są analizowane w sposób powiązany z Twoją osobą. Dane osobowe są rejestrowane tylko w przypadku gdy zostaną one nam dobrowolnie przekazane w celu realizacji zamówień. Dalsze przetwarzanie przekazanych nam danych jest dokonywane wyłącznie w celu, dla którego przekazano nam te dane. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim. Używamy plików cookie, aby mieć możliwość obserwowania preferencji odwiedzających i optymalnego kształtowania naszych stron internetowych. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim twardym dysku, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję "Nie akceptuj plików cookie".

Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane przed manipulacjami, utratą lub zniszczeniem, firma OKS Spezialschmierstoffe GmbH korzysta z przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które są odpowiednio ulepszane w miarę postępu techniki.

Prawo udzielenia informacji

Zgodnie z paragrafami 34 i 6b niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych (Datenschutzgesetz) masz prawo do bezpłatnej informacji o zarejestrowanych przez nas Twoich danych osobowych. Ponadto zgodnie z paragrafem § 35 Ustawy o Ochronie Danych (Datenschutzgesetz) masz prawo do usunięcia lub blokady niedopuszczalnych danych lub do korekty nieprawidłowych danych. Z pytaniami i propozycjami dotyczącymi "Ochrony danych w firmie OKS Spezialschmierstoffe GmbH" prosimy zwracać się listowie lub pocztą elektroniczną na następujący adres:

 

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Unternehmenskommunikation
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
info@oks-germany.com

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu oraz adresu poczty elektronicznej.